Báo cáo thực trạng ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động NCKH của Viện Nghiên cứu Giáo dục - VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÀO MỪNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-10
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
 • Đang online: 18
 • Trong tuần: 1162
 • Tổng cộng: 217523
Báo cáo thực trạng ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động NCKH của Viện Nghiên cứu Giáo dục


 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆTHÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 1. GIỚI THIỆU VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC

Tiền thân của Viện Nghiên cứu Giáo dục là Phân viện Khoa học Giáo dục miền Nam do Bộ Giáo dục và Thanh niên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ký thành lập ngày 14.11.1975 trên cơ sở tiếp quản Nha Sưu tầm nghiên cứu, Nha Chương trình Pháp chế, Nha Y tế Học đường và Trung tâm Canh tân Giáo dục Đông Nam Á (Innotech). Năm 1976, đơn vị này đổi thành Phân viện của Viện Khoa học Giáo dục có trụ sở tại 35 Lê Thánh Tôn và 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Theo Quyết định của Bộ GD - ĐT ngày 21.3.1991 Viện trở thành Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo phía Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 1997 Viện trở thành thành viên trong Đại học quốc gia TP.HCM. Sau đó, Viện được sáp nhập vào  Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh năm 2001 như là đơn vị nghiên cứu khoa học với các chức năng chính sau đây:

1. Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn của giáo dục gắn liền với chính sách giáo dục của Nhà nước và thực tiễn giáo dục, trước hết là của các tỉnh phía Nam và với hoạt động đào tạo của trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

2. Thực hiện các nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch nguồn nhân lực, mạng lưới giáo dục của các địa phương và cả nước theo các chiến lược phát triển giáo dục trung và dài hạn của nhà nước.

3. Tham gia đào tạo sau Đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) về Tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp giảng dạy, Quản lý Giáo dục; mở các khóa huấn luyện thuộc những lĩnh vực chuyên môn trên đây cho giáo viên cũng như những người quan tâm muốn tham gia hoạt động giáo dục.

4. Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ dạy học; tư vấn về tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên và phụ huynh; tham gia đánh giá thẩm định các dự án và công trình nghiên cứu về giáo dục, đóng góp ý kiến cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và của các địa phương; tư vấn và kiểm định chất lượng chương trình, cơ sở đào tạo ở tất cả các bậc học.

5. Giao lưu với các cơ quan nghiên cứu giáo dục các trường đại học và các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp hoạt động, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện các dự án và mở rộng nguồn thông tin về giáo dục đào tạo cũng như thành tựu nghiên cứu giáo dục ở trong nước và các nơi trên thế giới.

Như vậy, có thể thấy chức năng chính và quan trọng là nghiên cứu khoa học như tên gọi của Viện.

 1. BÁO CÁO
 1. XÁC ĐỊNH CÁC HƯỚNG NCKH HÀNG NĂM

Viện xác định hướng nghiên cứu khoa học hàng năm theo qui trinh như sau: Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ - Môi trường đều ban hành các văn bản hướng dẫn như: văn bản xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ (KHCN); văn bản thông báo đăng kí đề tài nghiên cứu; văn bản về việc giao chỉ tiêu kinh phí hoạt động khoa học công nghệ; văn bản hướng dẫn thực hiện đề tài. Căn cứ các văn bản trên, Phòng Khoa học Công nghệ - Sau Đại học lập kế hoạch hoạt động KH&CN cho toàn trường, soạn thảo văn bản hướng dẫn triển khai việc thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, trình Ban giám hiệu, Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường duyệt và thông báo cho các đơn vị (trong đó có Viện NCGD) để triển khai thực hiện.

Ngoài các công văn thông báo của Trường, Viện cũng nhận các công văn thông báo về các hướng và nội dung nghiên cúu của Sở Khoa học Công nghệ Tp. HCM. Viện cũng tham khảo các trang Web về nghiên cứu khoa học của các Sở KHCN các tỉnh khác về các nhu cầu nghiên cứu. Từ các năm 2003, Viện cũng đã tiến hành các công tác khảo sát hàng năm của Viện đến các Tỉnh khu vực phía Nam, tiếp xúc với các Sở KHCN và GDĐT để nhận các đặt hàng và ký hợp đồng nghiên cứu.

Sau các cuộc khảo sát và vào đầu các năm học, các trung tâm được yêu cầu lập kế hoạch nghiên cứu khoa học của năm kế tiếp, các đề tài nghiên cứu có thể được thực hiện để trình lên lãnh đạo Viện. Sau đó, Viện triệu tập Hội đồng Khoa học để xem xét và đưa ra các hướng nghiên cứu hàng năm của Viện, đáp ứng nhu cầu của nhà nước, Trường ĐHSP và các Tỉnh khu vực phía Nam.

Trong thời gian sắp đến, ngoài các hướng nghiên cứu cụ thể cho từng năm, Viện sẽ yêu cầu Hội đồng Khoa học Viện và lãnh đạo các trung tâm nghiên cứu xây dựng các kế hoạch nghiên cứu dài hạn cho Viện và từng trung tâm.

 1. HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH NCKH

Để công tác quản lí của Trường và các đơn vị được thuận lợi, Trường tổng hợp các văn bản qui định qui trình thực hiện, nghiệm thu đề tài, các biểu mẫu kê khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong cuốn "Các văn bản qui định về hoạt động khoa học công nghệ". Việc thực hiện qui trình quản lí thống nhất giữa các cấp quản lí và đơn vị là phù hợp với đặc điểm, khả năng và thực tế quản lí của nhà trường. Các văn bản và mẫu làm đề tài nghiên cứu cũng như tất cả các tài liệu có liên quan khác đến công tác nghiên cứu và báo cáo đều được đưa lên trang Web của Trường, do đó, Viện thấy không cần thiết phải đưa lên trang Web của Viện. Tuy nhiên, trong thời gian sắp đến, Viện cũng đã có kế hoạch đưa các mẫu này lên trang Web của Viện cho cán bộ nghiên cứu có thể chủ động tải về.

Trong trang Web của Viện cũng có các trang link đến các văn bản cần thiết cho việc đăng ký cũng như triển khai các đề tài nghiên cứu do các cấp quản lý ban hành.

 1. XÂY DỰNG NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU, DANH MỤC NGHIÊN CỨU, PHÂN BỔ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

Sau khi có kế hoạch nghiên cứu của Trường, Viện yêu cầu các trung tâm xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu và danh mục các đề tài nghiên cứu cho từng trung tâm và cá nhân. Trong kế hoạch hàng năm của từng trung tâm và của Viện, việc phân bổ nhiệm vu nghiên cứu sẽ được thực hiện. Các trung tâm không có nhiều đề tài nghiên cứu sẽ phải làm giải trình hoặc có các kế hoạch hoạt động khác và được Viện phê duyệt. Các nhiệm vụ này của Viện và từng trung tâm sẽ được đưa lên trang Web của Viện.

Việc phân bổ nhiệm vụ nghiên cứu của từng thành viên tham gia các đề tài chủ yếu do chủ nhiệm đề tài đề nghị và có sự đồng ý của các cá nhân đóDựa vào nhiệm vụ từng năm, trong đó trọng tâm là nghiên cứu khoa học, các trung tâm và từng cán bộ nghiên cứu sẽ được đánh giá và bình xét các danh hiệu thi đua.

 1. QUẢN LÝ NHÂN LỰC NGHIÊN CỨU

Việc quản lý nhân sự nghiên cứu cũng được thực hiện theo kế hoạch của Viện và dựa vào các kế hoạch nghiên cứu của từng đề tài. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Trường ĐHSP và các Sở KHCN cũng như các đơn vị đặt hàng, các chủ nhiệm đề tài đều thực hiện việc báo cáo tiến độ từng học kỳ hay từng quí và gởi cho các đơn vị có liên quan. Trợ lý khoa học, các trung tâm và Viện cũng sẽ lưu giữ các báo cáo này làm cơ sở để quản lý và đánh giá cán bộ nghiên cứu.

Do đặc thù của Viện là đơn vị thuộc trường, việc sử dụng cán bộ (tuyển dụng, cho thôi việc và quản lý) đều phải tuân thủ các qui định của Trường ĐHSP Tp.HCM, nên số lượng nghiên cứu viên của Viện hiện nay chưa cân xứng với chức năng của Viện. Để có thể khắc phục các khó khăn này, Viện chủ động mời và sử dụng các cộng tác viên từ bên ngoài (trong Trường ĐHSP và các đơn vi ngoài trường) nhằm bổ sung nguồn lực cho nghiên cứu khoa học. Việc quản lý các cộng tác viên nghiên cứu được thực hiện do từng chủ nhiệm đề tài và các trung tâm và có báo cáo lên Viện

 1. HỘI THẢO KHOA HỌC

Hàng năm, trung bình Viện tổ chức 2-3 hội thảo lớn có qui mô quốc gia, quốc tế và 2-3 hội thảo có qui mô vùng (khu vực phía Nam). Các hội thảo này, cũng giống như các hướng và đề tài nghiên cứu, đều được lên kế hoạch từ đầu các năm học và dựa vào các hướng nghiên cứu của Viện. Các cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu và giảng viên, cũng như các nhà nghiên cứu giáo dục trong và ngoài Viện, Trường ĐHSP Tp.HCM, đều được khuyến khích công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của mình trong các hội thảo này.

Việc chuẩn bị cho các hội thảo khoa học được các trung tâm tiến hành từ rất sớm. Thông thường, việc thông báo về hội thảo và mời viết bài đều được tiến hành ít nhất 2 lần bằng thư mời. Ngoài ra, các thông tin này đều được đưa lên trang Web của Viện. Việc nhận bài và các trao đổi về thay đổi nội dung bài viết, ngoài thông lệ theo đường bưu điện, hầu như đều được thông qua email nhằm tạo điều kiện dễ dàng nhất cho các thành viên tham gia và ban tổ chức hội thảo.

Kết quả của hội thảo đều được đưa lên trang Web của Viện. Một số trung tâm cũng đưa kỷ yếu hoặc các bài tham luận quan trọng lên trang Web của trung tâm.

 1. QUẢN LÝ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

Việc nghiệm thu đề tài của cán bộ trong Viện được tiến hành theo qui định của Trường ĐHSP Tp.HCM và các đơn vị quản l‎‎ý khác (Bộ GD-ĐT, các Sở KHCN, công ty nước ngoài và các cơ quan đặt hàng khác).

Tất cả các tài liệu và mẫu báo cáo, chứng từ đều phải được thực hiện trên giấy tờ. Hiện nay, chưa có yêu cầu và qui định đăng ký nghiệm thu qua mạng và các hình thức điện tử khác nên Viện cũng chưa có các qui định quản lý công tác nghiệm thu nào khác hơn cách thường làm.

Các báo cáo kết quả đề tài (báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt) được yêu cầu gửi lưu tại thư viện của Viện. Trợ lý khoa học của Viện thường thống kê các đề tài nghiên cứu để tiện theo dõi.

 1. VẤN ĐỀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI

Viện thường được khuyến khích và có chính sách đánh giá cán bộ thông qua kết quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế. Ngoài ra, Viện cũng có chính sách động viên và tính như một tiêu chí thi đua nếu như kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu khoa học được công bố hoặc ứng dụng bằng các hình thức như: tham luận hội thảo, bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, sách chuyên khảo...

Viện cũng khuyến khích việc phổ biến hoặc chuyển giao công nghệ đối với các đề tài có tính ứng dụng cao.

Tuy nhiên, việc công bố kết quả các đề tài được thực hiện cho đến nay chủ yếu là đưa các thông tin về tên đề tài, chủ nhiệm và dạng nghiên cứu qua các trang web của Viện. Nội dung chi tiết của các báo cáo tổng kết hay các bài báo có liên quan chưa được công bố rộng rãi do thuộc quyền quản lý của các cơ quan chủ quản đề tài.

Thường các đơn vị bên ngoài tiếp cận với các đề tài nghiên cứu qua trang Web của Viện. Một sốđơn vị và cá nhân đã tiến hành việc tìm hiểu thông qua trao đổi trực tiếp với chủ nhiệm đề tài hoặc Viện. Một số khác cũng đã tiến hành việc đăng ký ứng dụng sản phẩm nghiên cứu khi đáp ứng nhu cầu của đơn vị.

Như vậy, có thể kết luận là công tác quản lý nghiên cứu khoa học của Viện còn chưa được ứng dụng công nghệ thông tin nhiều. Viện cũng chưa có phần mềm cũng như các giải pháp thích hợp để có thể quản lý công tác này một cách hiệu quả.  

 1. CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Viện đã và đang trong quá trình chuyển đổi nhanh chóng từ một Viện thuộc Bộ GD-ĐT thành một bộ phận của Trường ĐHSP. Các sản phẩm nghiên cứu của Viện phải kết hợp được các chức năng vừa phục vụ nghiên cứu chung vừa phục vụ cho nhu cầu cụ thể của một trường có chức năng đào tạo giáo viên. Trước mắt, Viện có các đề xuất sau:

-          Chia sẻ và trao đổi các nghiên cứu của Viện với các cơ quan nghiên cứu khác trên các hình thức như hội thảo, hội nghị nghiên cứu, công bố trên mạng hay qua các hình thức khác.

-          Có các hỗ trợ cần thiết từ các cơ quan cấp nhà nước trong việc xây dựng các hệ thống quản lý và chia sẻ thông tin, kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước.

-          Viện mong muốn được chia sẻ các phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học (nếu có) của các Viện hay các cơ quan khác có cùng chức năng nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học giáo dục.

 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆTHÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 1. GIỚI THIỆU VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC

Tiền thân của Viện Nghiên cứu Giáo dục là Phân viện Khoa học Giáo dục miền Nam do Bộ Giáo dục và Thanh niên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ký thành lập ngày 14.11.1975 trên cơ sở tiếp quản Nha Sưu tầm nghiên cứu, Nha Chương trình Pháp chế, Nha Y tế Học đường và Trung tâm Canh tân Giáo dục Đông Nam Á (Innotech). Năm 1976, đơn vị này đổi thành Phân viện của Viện Khoa học Giáo dục có trụ sở tại 35 Lê Thánh Tôn và 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Theo Quyết định của Bộ GD - ĐT ngày 21.3.1991 Viện trở thành Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo phía Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 1997 Viện trở thành thành viên trong Đại học quốc gia TP.HCM. Sau đó, Viện được sáp nhập vào  Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh năm 2001 như là đơn vị nghiên cứu khoa học với các chức năng chính sau đây:

1. Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn của giáo dục gắn liền với chính sách giáo dục của Nhà nước và thực tiễn giáo dục, trước hết là của các tỉnh phía Nam và với hoạt động đào tạo của trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

2. Thực hiện các nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch nguồn nhân lực, mạng lưới giáo dục của các địa phương và cả nước theo các chiến lược phát triển giáo dục trung và dài hạn của nhà nước.

3. Tham gia đào tạo sau Đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) về Tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp giảng dạy, Quản lý Giáo dục; mở các khóa huấn luyện thuộc những lĩnh vực chuyên môn trên đây cho giáo viên cũng như những người quan tâm muốn tham gia hoạt động giáo dục.

4. Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ dạy học; tư vấn về tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên và phụ huynh; tham gia đánh giá thẩm định các dự án và công trình nghiên cứu về giáo dục, đóng góp ý kiến cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và của các địa phương; tư vấn và kiểm định chất lượng chương trình, cơ sở đào tạo ở tất cả các bậc học.

5. Giao lưu với các cơ quan nghiên cứu giáo dục các trường đại học và các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp hoạt động, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện các dự án và mở rộng nguồn thông tin về giáo dục đào tạo cũng như thành tựu nghiên cứu giáo dục ở trong nước và các nơi trên thế giới.

Như vậy, có thể thấy chức năng chính và quan trọng là nghiên cứu khoa học như tên gọi của Viện.

 1. BÁO CÁO
 1. XÁC ĐỊNH CÁC HƯỚNG NCKH HÀNG NĂM

Viện xác định hướng nghiên cứu khoa học hàng năm theo qui trinh như sau: Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ - Môi trường đều ban hành các văn bản hướng dẫn như: văn bản xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ (KHCN); văn bản thông báo đăng kí đề tài nghiên cứu; văn bản về việc giao chỉ tiêu kinh phí hoạt động khoa học công nghệ; văn bản hướng dẫn thực hiện đề tài. Căn cứ các văn bản trên, Phòng Khoa học Công nghệ - Sau Đại học lập kế hoạch hoạt động KH&CN cho toàn trường, soạn thảo văn bản hướng dẫn triển khai việc thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, trình Ban giám hiệu, Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường duyệt và thông báo cho các đơn vị (trong đó có Viện NCGD) để triển khai thực hiện.

Ngoài các công văn thông báo của Trường, Viện cũng nhận các công văn thông báo về các hướng và nội dung nghiên cúu của Sở Khoa học Công nghệ Tp. HCM. Viện cũng tham khảo các trang Web về nghiên cứu khoa học của các Sở KHCN các tỉnh khác về các nhu cầu nghiên cứu. Từ các năm 2003, Viện cũng đã tiến hành các công tác khảo sát hàng năm của Viện đến các Tỉnh khu vực phía Nam, tiếp xúc với các Sở KHCN và GDĐT để nhận các đặt hàng và ký hợp đồng nghiên cứu.

Sau các cuộc khảo sát và vào đầu các năm học, các trung tâm được yêu cầu lập kế hoạch nghiên cứu khoa học của năm kế tiếp, các đề tài nghiên cứu có thể được thực hiện để trình lên lãnh đạo Viện. Sau đó, Viện triệu tập Hội đồng Khoa học để xem xét và đưa ra các hướng nghiên cứu hàng năm của Viện, đáp ứng nhu cầu của nhà nước, Trường ĐHSP và các Tỉnh khu vực phía Nam.

Trong thời gian sắp đến, ngoài các hướng nghiên cứu cụ thể cho từng năm, Viện sẽ yêu cầu Hội đồng Khoa học Viện và lãnh đạo các trung tâm nghiên cứu xây dựng các kế hoạch nghiên cứu dài hạn cho Viện và từng trung tâm.

 1. HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH NCKH

Để công tác quản lí của Trường và các đơn vị được thuận lợi, Trường tổng hợp các văn bản qui định qui trình thực hiện, nghiệm thu đề tài, các biểu mẫu kê khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong cuốn "Các văn bản qui định về hoạt động khoa học công nghệ". Việc thực hiện qui trình quản lí thống nhất giữa các cấp quản lí và đơn vị là phù hợp với đặc điểm, khả năng và thực tế quản lí của nhà trường. Các văn bản và mẫu làm đề tài nghiên cứu cũng như tất cả các tài liệu có liên quan khác đến công tác nghiên cứu và báo cáo đều được đưa lên trang Web của Trường, do đó, Viện thấy không cần thiết phải đưa lên trang Web của Viện. Tuy nhiên, trong thời gian sắp đến, Viện cũng đã có kế hoạch đưa các mẫu này lên trang Web của Viện cho cán bộ nghiên cứu có thể chủ động tải về.

Trong trang Web của Viện cũng có các trang link đến các văn bản cần thiết cho việc đăng ký cũng như triển khai các đề tài nghiên cứu do các cấp quản lý ban hành.

 1. XÂY DỰNG NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU, DANH MỤC NGHIÊN CỨU, PHÂN BỔ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

Sau khi có kế hoạch nghiên cứu của Trường, Viện yêu cầu các trung tâm xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu và danh mục các đề tài nghiên cứu cho từng trung tâm và cá nhân. Trong kế hoạch hàng năm của từng trung tâm và của Viện, việc phân bổ nhiệm vu nghiên cứu sẽ được thực hiện. Các trung tâm không có nhiều đề tài nghiên cứu sẽ phải làm giải trình hoặc có các kế hoạch hoạt động khác và được Viện phê duyệt. Các nhiệm vụ này của Viện và từng trung tâm sẽ được đưa lên trang Web của Viện.

Việc phân bổ nhiệm vụ nghiên cứu của từng thành viên tham gia các đề tài chủ yếu do chủ nhiệm đề tài đề nghị và có sự đồng ý của các cá nhân đóDựa vào nhiệm vụ từng năm, trong đó trọng tâm là nghiên cứu khoa học, các trung tâm và từng cán bộ nghiên cứu sẽ được đánh giá và bình xét các danh hiệu thi đua.

 1. QUẢN LÝ NHÂN LỰC NGHIÊN CỨU

Việc quản lý nhân sự nghiên cứu cũng được thực hiện theo kế hoạch của Viện và dựa vào các kế hoạch nghiên cứu của từng đề tài. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Trường ĐHSP và các Sở KHCN cũng như các đơn vị đặt hàng, các chủ nhiệm đề tài đều thực hiện việc báo cáo tiến độ từng học kỳ hay từng quí và gởi cho các đơn vị có liên quan. Trợ lý khoa học, các trung tâm và Viện cũng sẽ lưu giữ các báo cáo này làm cơ sở để quản lý và đánh giá cán bộ nghiên cứu.

Do đặc thù của Viện là đơn vị thuộc trường, việc sử dụng cán bộ (tuyển dụng, cho thôi việc và quản lý) đều phải tuân thủ các qui định của Trường ĐHSP Tp.HCM, nên số lượng nghiên cứu viên của Viện hiện nay chưa cân xứng với chức năng của Viện. Để có thể khắc phục các khó khăn này, Viện chủ động mời và sử dụng các cộng tác viên từ bên ngoài (trong Trường ĐHSP và các đơn vi ngoài trường) nhằm bổ sung nguồn lực cho nghiên cứu khoa học. Việc quản lý các cộng tác viên nghiên cứu được thực hiện do từng chủ nhiệm đề tài và các trung tâm và có báo cáo lên Viện

 1. HỘI THẢO KHOA HỌC

Hàng năm, trung bình Viện tổ chức 2-3 hội thảo lớn có qui mô quốc gia, quốc tế và 2-3 hội thảo có qui mô vùng (khu vực phía Nam). Các hội thảo này, cũng giống như các hướng và đề tài nghiên cứu, đều được lên kế hoạch từ đầu các năm học và dựa vào các hướng nghiên cứu của Viện. Các cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu và giảng viên, cũng như các nhà nghiên cứu giáo dục trong và ngoài Viện, Trường ĐHSP Tp.HCM, đều được khuyến khích công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của mình trong các hội thảo này.

Việc chuẩn bị cho các hội thảo khoa học được các trung tâm tiến hành từ rất sớm. Thông thường, việc thông báo về hội thảo và mời viết bài đều được tiến hành ít nhất 2 lần bằng thư mời. Ngoài ra, các thông tin này đều được đưa lên trang Web của Viện. Việc nhận bài và các trao đổi về thay đổi nội dung bài viết, ngoài thông lệ theo đường bưu điện, hầu như đều được thông qua email nhằm tạo điều kiện dễ dàng nhất cho các thành viên tham gia và ban tổ chức hội thảo.

Kết quả của hội thảo đều được đưa lên trang Web của Viện. Một số trung tâm cũng đưa kỷ yếu hoặc các bài tham luận quan trọng lên trang Web của trung tâm.

 1. QUẢN LÝ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

Việc nghiệm thu đề tài của cán bộ trong Viện được tiến hành theo qui định của Trường ĐHSP Tp.HCM và các đơn vị quản l‎‎ý khác (Bộ GD-ĐT, các Sở KHCN, công ty nước ngoài và các cơ quan đặt hàng khác).

Tất cả các tài liệu và mẫu báo cáo, chứng từ đều phải được thực hiện trên giấy tờ. Hiện nay, chưa có yêu cầu và qui định đăng ký nghiệm thu qua mạng và các hình thức điện tử khác nên Viện cũng chưa có các qui định quản lý công tác nghiệm thu nào khác hơn cách thường làm.

Các báo cáo kết quả đề tài (báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt) được yêu cầu gửi lưu tại thư viện của Viện. Trợ lý khoa học của Viện thường thống kê các đề tài nghiên cứu để tiện theo dõi.

 1. VẤN ĐỀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI

Viện thường được khuyến khích và có chính sách đánh giá cán bộ thông qua kết quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế. Ngoài ra, Viện cũng có chính sách động viên và tính như một tiêu chí thi đua nếu như kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu khoa học được công bố hoặc ứng dụng bằng các hình thức như: tham luận hội thảo, bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, sách chuyên khảo...

Viện cũng khuyến khích việc phổ biến hoặc chuyển giao công nghệ đối với các đề tài có tính ứng dụng cao.

Tuy nhiên, việc công bố kết quả các đề tài được thực hiện cho đến nay chủ yếu là đưa các thông tin về tên đề tài, chủ nhiệm và dạng nghiên cứu qua các trang web của Viện. Nội dung chi tiết của các báo cáo tổng kết hay các bài báo có liên quan chưa được công bố rộng rãi do thuộc quyền quản lý của các cơ quan chủ quản đề tài.

Thường các đơn vị bên ngoài tiếp cận với các đề tài nghiên cứu qua trang Web của Viện. Một sốđơn vị và cá nhân đã tiến hành việc tìm hiểu thông qua trao đổi trực tiếp với chủ nhiệm đề tài hoặc Viện. Một số khác cũng đã tiến hành việc đăng ký ứng dụng sản phẩm nghiên cứu khi đáp ứng nhu cầu của đơn vị.

Như vậy, có thể kết luận là công tác quản lý nghiên cứu khoa học của Viện còn chưa được ứng dụng công nghệ thông tin nhiều. Viện cũng chưa có phần mềm cũng như các giải pháp thích hợp để có thể quản lý công tác này một cách hiệu quả.  

 1. CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Viện đã và đang trong quá trình chuyển đổi nhanh chóng từ một Viện thuộc Bộ GD-ĐT thành một bộ phận của Trường ĐHSP. Các sản phẩm nghiên cứu của Viện phải kết hợp được các chức năng vừa phục vụ nghiên cứu chung vừa phục vụ cho nhu cầu cụ thể của một trường có chức năng đào tạo giáo viên. Trước mắt, Viện có các đề xuất sau:

-          Chia sẻ và trao đổi các nghiên cứu của Viện với các cơ quan nghiên cứu khác trên các hình thức như hội thảo, hội nghị nghiên cứu, công bố trên mạng hay qua các hình thức khác.

-          Có các hỗ trợ cần thiết từ các cơ quan cấp nhà nước trong việc xây dựng các hệ thống quản lý và chia sẻ thông tin, kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước.

-          Viện mong muốn được chia sẻ các phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học (nếu có) của các Viện hay các cơ quan khác có cùng chức năng nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học giáo dục.

 

Tin liên quan


Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>