VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
  • Đang online: 553
  • Trong tuần: 16074
  • Tổng cộng: 306614
<?=?> <?=?>

Giới thiệu

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Viện Nghiên cứu Giáo dục (NCGD) thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Viện Khoa học Giáo dục – cơ sở II được thành lập năm 1976 trên cơ sở của Phân viện Khoa học Giáo dục miền Nam thuộc Bộ Giáo dục và Thanh niên Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập 11/1975.

          Trong suốt 40 năm qua, Viện luôn gắn bó và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục - đào đạo khu vực phía Nam và cả nước.

          Giai đoạn 1991 – 1997 Viện  mang tên là Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo phía Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Từ năm 1997 - 1999 Viện là thành viên Đại học Quốc gia TP.Hồ chí Minh; Từ năm 1999 đến nay Viện Nghiên cứu Giáo dục trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin nổi bật
Tin hoạt động
Đề tài khoa học
Kỷ yếu hội thảo
Bài báo khoa học

Kết quả nghiệm thu đề tài cấp Bộ:

Nâng cao chất lượng kiểm tra đánh quá kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết cho giáo dục hiện nay. Đánh giá được tầm quan trọng đó, đề tài"Xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng học tập cho học sinh THPT" với qui mô rộng lớn và mang tính ứng dụng được...

Kết quả Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường

Ngày 06 tháng 11 năm 2013, tại phòng họp A307 Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, Hội đồng khoa học đã tiến hành đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: "Tìm hiểu nhận thức về giới và hình thức giáo dục bình đẳng giới cho học sinh Trung học phổ thông tại Tp.HCM" do ThS. Đào Thị Vân Anh làm chủ nhiệm.

Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>