- VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
 • Đang online: 23
 • Trong tuần: 358
 • Tổng cộng: 241087
Chức năng và nhiệm vụ

Nhiệm vụ chủ yếu của Viện là: 

 1. Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn của giáo dục gắn liền với chính sách giáo dục của Nhà nước và thực tiễn giáo dục, trước hết là của các tỉnh phía Nam cùng với hoạt động đào tạo của trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
   
 2. Thực hiện các nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch nguồn nhân lực, mạng lưới giáo dục của các địa phương và cả nước theo các chiến lược phát triển giáo dục trung và dài hạn của nhà nước.
   
 3. Tham gia đào tạo sau Đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) về Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn, Quản lý Giáo dục; mở các khóa huấn luyện thuộc những lĩnh vực chuyên môn trên đây cho giáo viên các cấp cũng như những người quan tâm muốn tham gia hoạt động giáo dục.
   
 4. Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ dạy học; tư vấn về tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên và phụ huynh; tham gia đánh giá thẩm định các dự án và công trình nghiên cứu về giáo dục, đóng góp ý kiến cho các chương trình phát triển kinh tế  - xã hội của quốc gia và của các địa phương; tư vấn và kiểm định chất lượng chương trình, cơ sở đào tạo ở tất cả các bậc học. 
   
 5. Hợp tác với các cơ quan nghiên cứu giáo dục, các trường đại học và các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp hoạt động, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện các dự án và mở rộng nguồn thông tin về giáo dục đào tạo cũng như thành tựu nghiên cứu giáo dục ở trong nước và thế giới.
 

Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>