Đánh giá ngoài Chương trình Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP Tp. HCM - VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
 • Đang online: 50
 • Trong tuần: 1634
 • Tổng cộng: 142755
Đánh giá ngoài Chương trình Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP Tp. HCM


Ngày 12/02/2009 Trung tâm Đánh giá và Kiểm định Chất lượng Giáo dục (CEEA) - Viện Nghiên cứu Giáo dục tham gia Đoàn Đánh giá ngoài Chương trình Đào tạo Giáo dục Mầm non tại Trường ĐHSP Tp. HCM.

Công tác đánh giá chương trình đào tạo được tiến hành trong khuôn khổ chương trình đánh giá thí điểm các chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một trong bốn chương trình đánh giá thí điểm tại Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh. Tuy Chương trình đào tạo Giáo dục Mầm Non không thuộc chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông, những tiêu chuẩn/tiêu chí kiểm định cũng có thể sử dụng để đánh giá chất lượng của chương trình đào tạo đại diện cho các ngành đào tạo chuyên biệt của Trường ĐHSP (các chương trình đào tạo khác: Văn - đại diện cho khoa học xã hội, Toán -  đại diện cho các ngành khoa học tự nhiên; Ngữ văn Anh - đại diện cho ngoại ngữ).

Đoàn chuyên gia đánh giá bao gồm:

 1. TS. Đoàn Hữu Hải - Phòng Đào tạo ĐHSP Tp. HCM, Trưởng đoàn
 2. TS. Nguyễn Kim Dung - Viện Nghiên cứu Giáo dục, Thư ký/Tư vấn
 3. TS. Nguyễn Thị Phương Nga - Cao Đẳng Sư phạm TW, thành viên
 4. TS. Nguyễn Thị Kim Thanh - Sở GD-ĐT Tp. HCM, thành viên
 5. TS. Đỗ Hạnh Nga - ĐH Quốc Gia, thành viên
 6. ThS. Nguyễn Hồng Nhung - Khoa Sư phạm, Trường ĐH Cần Thơ, quan sát viên và các quan sát viên là thành viên của CEEA

Khoảng thời gian thực hiện đánh giá: 5 năm (2003 - 2008)

Nội dung đánh giá: Đánh giá từng tiêu chí trong 7 tiêu chuẩn sau:

 1. Mục tiêu, cơ cấu tổ chức, quản lý đào tạo và công tác đánh giá hoạt động đào tạo giáo viên mầm non.
 2. Chương trình và các hoạt động đào tạo giáo viên mầm non.
 3. Đội ngũ giảng viên tham gia chương trình đào tạo giáo viên mầm non.
 4. Người học và công tác hỗ trợ người học thuộc chương trình đào tạo giáo viên mầm non.
 5. Học liệu, thiết bị dạy học và cơ sở vật chất khác hỗ trợ chương trình đào tạo giáo viên mầm non.
 6. Công tác tài chính phục vụ chương trình đào tạo giáo viên mầm non.
 7. Công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp và hoạt động tư vấn việc làm thuộc chương trình đào tạo giáo viên mầm non.

Đoàn đánh giá làm việc/phỏng vấn nhóm tự đánh giá, Ban Chủ nhiệm khoa, Tổ trưởng chuyên môn, toàn bộ giảng viên và nhân viên của khoa, sinh viên và cựu sinh viên để đánh giá một cách khách quan và chính xác từng tiêu chí; đưa ra những điểm mạnh, điểm yếu, các tồn tại và kiến nghị đối với khoa.

Mục đích: Đánh giá chất lượng đào tạo, tổ chức, quản lý của khoa nhằm xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Có thể tham khảo các thông tin có liên quan đến chương trình đánh giá này tại http://kiemdinh.hcmup.edu.vn/

Tin liên quan


Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>