Tập huấn “Phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học”

Từ ngày 7-12 tháng 5 năm 2019, Viện Nghiên cứu Giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khóa tập huấn “Phương pháp giảng dạy và Đánh giá kết quả học tập của người học” cho 25 học viên của Công ty Trực thăng Miền Bắc. Khóa học nhằm giúp học viên tiếp cận với những phương pháp dạy học tích cực mới và các phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với lớp học huấn luyện phi công. Trong suốt khóa học, học viên được hướng dẫn thực hành tại lớp qua các bài tập thực tế để học viên có thể ứng dụng được các phương pháp dạy học tích cực và phương pháp đánh giá kết quả học tập khi giảng dạy.

Công ty Trực thăng miền Bắc là một trong những khách hàng thường xuyên của Viện. Trong những năm qua, Viện thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng cho cán bộ giảng viên của Công ty và luôn được đánh giá cao về kết quả giảng dạy.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lớp học: