Bảo vệ đề cương nghiên cứu đề tài “ảnh hưởng của môi trường nhà trường đến sự thỏa mãn nghề nghiệp của giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh”

Đổi mới giáo dục phổ thông, bên cạnh việc thiết kế lại chương trình, sách giáo khoa, nhiều trường còn chú trọng đến trọng đến việc phát triển môi trường nhà trường hướng đến xây dựng “nhà trường hạnh phúc”. Hạnh phúc được xác lập khi những mong muốn của người dạy, người học được đáp ứng. Đối với giáo viên, sự thỏa mãn nghề nghiệp/công việc, sự hài lòng trong giảng dạy chính là đã tìm được môi trường nhà trường phù hợp. Sự thỏa mãn nghề nghiệp của giáo viên ảnh hưởng tích cực đến thành quả học tập của học sinh, sự hài lòng của học sinh đối với trường. Sự hài lòng trong giảng dạy của giáo viên còn làm tăng năng suất, hiệu quả làm việc; củng cố cam kết nghề nghiệp và gắn bó với nơi làm việc. Môi trường nhà trường là một trong những yếu tố có quyết định đến chất lượng giáo dục.

Nhằm đánh giá một cách tổng quan và đề xuất những giải pháp, chính sách hỗ trợ các trường nâng cao chất lượng, TS. Phạm Thị Hương và nhóm nghiên cứu Trung tâm Đánh giá, Kiểm định Chất lượng Giáo dục và Hợp tác Quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của môi trường nhà trường đến sự thỏa mãn nghề nghiệp của giáo viên các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Ngày 17.7.2019, đề tài đã được Hội đồng khoa học Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt thông qua và triển khai nghiên cứu. Đề tài được Hội đồng đánh giá đáp ứng đúng yêu cầu cấp thiết của các trường phổ thông hiện nay. Trước tình trạng có những giáo viên bắt kịp với nhịp giảng dạy, chịu khó đầu tư, nhiệt tình giảng dạy, nâng cao trình độ thì trái lại có những giáo viên dạy học với thái độ uể oải, dạy để hoàn thành nhiệm vụ… Vì vậy, cần có một nghiên cứu đánh giá những nguyên nhân, những yếu tố tác động đến giáo viên để có những giải pháp, chính sách điều chỉnh giúp giáo viên phát triển nghề nghiệp tốt hơn. Nhóm nghiên cứu hy vọng sau khi thực hiện xong đề tài kết quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng rộng rãi và sẽ mở rộng nghiên cứu cho nhiều bậc học cũng như nhiều tỉnh thành khác.