Các khóa đào tạo, bồi dưỡng

 

Đào tạo, bồi dưỡng

Bậc đại học:, cao đẳng

Tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục (các trường Mầm non đến Cao đẳng, Đại học) 

Lý luận và phương pháp dạy học đại học hiện đại (Cao đẳng, Đại học) 

Xây dựng và phát triển chương trình giáo dục đại học 

Kỹ năng giảng dạy và giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm.

Nghiệp vụ bảo mẫu

Nghiệp vụ cấp dưỡng 

Bậc phổ thông:

Phương pháp nghiên cứu khoa học cho giáo viên phổ thông 

Đánh giá học sinh (Tiểu học, THCS, THPT) theo hướng tiếp cận năng lực 

Tư vấn tâm lý học sinh (Mầm non đến THPT) 

Kỹ thuật xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan 

Quản lý trường Mầm non, THCS, THPT

Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn từ bậc Mầm non đến THPT 

Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên giáo dục công dân 

Bồi dưỡng nội dung và phương pháp giảng dạy cho giáo viên phổ thông 

Tập huấn hướng nghiệp cho giáo viên và học sinh THCS và THPT 

Thiết kế bài giảng điện tử 

Nâng cao năng lực quản trị của hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn trường học trong quá trình phát triển nhà trường 

Giáo dục biến đổi khí hậu trong trường phổ thông 

Xây dựng và phát triển chương trình giáo dục phổ thông 

Các chuyên đề về giáo dục (nuôi dạy trẻ khuyết tật, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, chăm sóc trẻ…..) 

Đánh giá, kiểm định:

Đánh giá lớp học, Đánh giá người dạy.

Đánh giá và đo lường kết quả học tập.

Tập huấn thực hiện qui trình tự đánh giá.

Tập huấn đánh giá ngoài.

Chương trình đào tạo và tư vấn: Đánh giá và đảm bảo chất lượng trong trường phổ thong và đại học

Nghiên cứu giáo dục:

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục.

Xử lý số liệu thống kê trong nghiên cứu giáo dục.

Phương pháp thiết kế phiếu điều tra.

Cách viết đề cương nghiên cứu.

Ngôn ngữ:  Tiếng Việt cho người nước ngoài.