Đối tác hợp tác trong và ngoài nước

Viện Nghiên cứu Giáo dục chú trọng việc hợp tác với các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Viện thường xuyên đón tiếp các đoàn chuyên gia giáo dục của các nước và cùng hợp tác trong việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; hợp tác với các công ty, tập đoàn về các hoạt động tư vấn giáo dục. Bên cạnh đó, Viện còn có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, lâu dài với các Viện Nghiên cứu, Học viện, trường đại học, cao đẳng, và phổ thông trong cả nước. 

Các đối tác trong nước hợp tác thường xuyên:

 Công ty Abbort, Công ty Wrigley, Công ty Nguyễn Hoàng, Công ty VietEdu

 Hệ thống trường chất lượng cao Ischool,  Trường mầm non Sài Gòn Acadamy

 Các  Viện Nghiên cứu, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng và phổ thông trên toàn quốc.

Viện cũng thường giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Viện nghiên cứu và các đơn vị giáo dục sau đây:

Chương trình Fulbright Việt Nam 

Tổ chức Giáo dục Toàn cầu (CGE) 

Tổ chức Mạng lưới Chất lượng Châu Á — Thái Bình Dương (APQN) 

Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá, Australia  (ARC) 

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Trường Đại học Melbourne, Australia (CSHE) 

Văn phòng Giáo dục Quốc tế của Liên Hiệp Quốc đặt ở Thụy Sĩ (International Bureau of Education – IBE)

Viện Nghiên cứu Châu Á, Thailand

Viện Nghiên cứu Giáo dục Quốc gia Nhật Bản (NIER)

Viện Nghiên cứu Giáo dục Quốc tế (Institut fušr Internationale Bildungsforschung)– Cộng Hòa Liên Bang Đức

Viện Hoạch định Giáo dục Quốc tế - UNESCO

 Các tổ chức, chuyên gia đã đến làm việc tại Viện:

 Trường Đại học SFC — Canada.

 Trường Đại học Michigan — Hoa Kỳ.

 Trường Đại học Wiscosin, Hoa Kỳ

 Trường Đại học Southern Connecticut, Hoa Kỳ.

 Trường Đại học Houston, Hoa Kỳ,

 Trường Đại học Hawaii, Hoa Kỳ.

 Văn phòng đại diện Giáo dục đại học Hà Lan.

 Viện Nghiên cứu Giáo dục London (Institute of Education, London)

 TS. Briller — Viện Patt — Hoa Kỳ.

 TS. Geoff Nolbett, chuyên gia về Chuẩn so sánh trong đánh giá — Autralia.

 TS. Michael Jackson, chuyên gia về giáo dục tương lai, Hoa Kỳ.

 Thomas A.Shirley, NCS Trường ĐH California, Hoa Kỳ.

 TS. Diane Oliver, Trường ĐH California State at Fresno

 TS. Phạm Trung Kiên: Trường ĐH California State at Fresno

 GS.TS. Jon Wiles: Trường ĐH Florida, tác giả quyển Curriculum Development: Theory to Practice

 TS. David Smith: Hiệu trưởng Trường chuyên Sigapore 

 GS.TS Ilene Crawford, Giám đốc Xây dựng chương trình học, Trường ĐH Bang Southern Connecticut 

 TS. Ellen Barbara Thompson, Đại học Princeton, Hoa Kỳ. 

 TS Sue Rogers , Trường Đại học Luân Đôn

 GS. Donald Young, GS. Marie Iding, GS. Curtis Ho, PGS. Katherine Ratliffe và PGS Allison Henward,  ĐH Hawaii