Đề tài nghiên cứu cấp Bộ

 

 

STT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm

1

Nghiên cứu sự lựa chọn các hình thức học tập hướng nghiệp của học sinh sau trung học cơ sở

B2005.TĐ

Lê Ngọc Trà

2

Thiết kế phần mềm hỗ trợ sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan (ứng dụng minh hoạ cho môn Toán và TIếng Anh bậc trung học phổ thông)

B2005.23.78

Nguyễn Mạnh Cường

3

Tìm hiểu nhận thức về lối sống và hành vi đạo đức của học sinh trung học cơ sở tạo TP.HCM trong giai đoạn hiện nay

B2005.23.79

Đào Thị Vân Anh

4

Ứng dụng trắc nghiệm hướng nghiệp của JIM BARRETT và GEOFF WILLIAMS vào định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

B2005.23.67

Trần Thị Thu Mai

5

Thiết kế nội dung và xây dựng tài liệu các kỹ năng học tập cho sinh viên ở bậc đại học

B2006.23.10

Lê Nguyễn Trung Nguyên

6

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiểu học đồng bằng Sông Cứu Long

B2006.23.TĐ

Nguyễn Thị Quy

7

Xây dựng mô hình đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại trường ĐHSP TP.HCM

B2007.19.20

Đoàn Trọng Thiều

8

Công tác chuẩn bị cho trẻ em dân tộc Khmer vào lớp 1 tại Sóc Trăng: Thực trạng và Giải pháp

B2007.19.22

Nguyễn Ngọc Tài

9

Khảo sát ý kiến của học sinh THCS về việc học tập bộ môn ngữ văn tại TP. HCM

B2007.19.26

Nguyễn Thị Ngọc

10

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh tại các trường dân tộc nội trú nhằm tạo điều kiện nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triến kinh tế - xã hội tại các tỉnh Tây Nguyên

B2007.19.34 TĐ

Đào Thị Vân Anh

11

Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trường ĐHSP Tp.HCM

B2007.19.35 TĐ

Phạm Xuân Hậu

12

Khảo sát ý kiến của học sinh THPT về việc học tập bộ môn ngữ văn tại TP. HCM

B2008.19.26

Nguyễn Thị Ngọc

13

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng học tập của học sinh phổ thông

B2009.19.52 TĐ

Nguyễn Kim Dung

14

Giải pháp phân luồng học sinh Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long sau Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

B2013.19.09

Nguyễn Ngọc Tài

15

Giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên Trung học Cơ sở các tỉnh khu vực Nam bộ

B2014.19.10

Ngô Minh Oanh

 16

Nghiên cứu mô hình Viện trong trường đại học, chủ nhiệm

 

Nguyễn Kim Dung

 17

Mức độ chuẩn bị thực hiện đổi mới chương trình, dạy học tích hợp và dạy học phân hóa của giáo viên trung học phổ thông tại Tp. Hồ Chí Minh, chủ nhiệm

 

Phạm Thị Lan Phượng

 18

Khảo sát phẩm chất và năng lực của giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp và dạy học phân hóa nhằm phát triển năng lực học sinh, chủ nhiệm

 

Trương Công Thanh

 19

Nghiên cứu đánh giá bằng nhận xét đối với học sinh tiểu học, chủ nhiệm

 

Lê Thị Thu Liễu

 20

Nghiên cứu chỉ số phát triển tâm lý của học sinh tiểu học vùng nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long

B2015.19.12

Huỳnh Xuân Nhựt

 21

Giải pháp nâng cao năng lực dạy học phát triển năng lực học sinh của GV THCS và THPT các môn khoa học xã hội và nhân văn.

NVTX 2015

Ngô Minh Oanh

 22

 Xây dựng chuẩn đầu ra  sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực người học

NVTX 2015

Nguyễn Kim Dung

 23

 Nâng cao năng lực đánh giá bằng nhận xét cho giáo viên tiểu học

NVTX 2015

Lê Thị Thu Liễu

 24

Xây dựng và tổ chức một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THPT

NVTX 2015

Huỳnh Xuân Nhựt

 25

Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn học đường và giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên sư phạm

NVTX 2015

Nguyễn Ngọc Tài

 26

Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cố vấn học tập đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường ĐHSP

NVTX 2015

Trịnh Văn Anh

 27

Giải pháp nâng cao năng lực tự học và nghiên cứu khoa học cho giáo viên trung học phổ thông

NVTX 2015

Phạm Thị Lan Phượng

 28

 Giải pháp nâng cao năng lực dạy học phân hóa cho giáo viên THPT môn Toán và Vật lý

NVTX 2015

Nguyễn Thị Thu Ba

 29

 Giải pháp chuẩn bị điều kiện để chuyển từ giáo dục phổ cập THCS sang giáo dục bắt buộc 9 năm sau năm 2020 qua trường hợp tỉnh Vĩnh Long

NVTX 2015

Hồ Sỹ Anh

 30

Nghiên cứu tâm lý phụ huynh và học sinh tiểu học khi chuyển từ đánh giá học sinh bằng điểm số sang đánh giá bằng nhận xét

NVTX 2015

Trương Công Thanh

 31

Nghiên cứu mô hình hợp tác giữa nhà tuyển dụng và trường đại học nhằm tăng cường khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp

NVTX 2016

Nguyễn Kim Dung

 32

 Nghiên cứu mô hình đảm bảo chất lượng bên trong tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh

NVTX 2016

Lê Thị Thu Liễu

 33

Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh Khmer Nam Bộ

NVTX 2016

Nguyễn Ngọc Tài

 34

Giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả dạy học tích hợp cho giáo viên trung học cơ sở các tỉnh Tây Nguyên

NVTX 2016

Hồ Sỹ Anh

 35

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các huyện đảo khu vực Nam Bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

NVTX 2016

Trịnh Văn Anh

 36

Giải phápnâng cao giáo dục giá trị gia đình cho học sinh THCS tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

NVTX 2017

ThS. Trịnh văn Anh

 37

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện tại các trường THCS tỉnh Lâm Đồng

NVTX 2017

ThS. Hồ Sĩ Anh

 38

Giải pháp giảng dạy tích hợp môn khoa học tự nhiên  cho học sinh các trường THCS vùng Đông Nam Bộ.

NVTX 2017

ThS. Nguyễn Thị Thu Ba

 39

Giải pháp giảng dạy tích hợp môn khoa học xã hội cho học sinh các trường THCS vùng Đông Nam Bộ

NVTX 2017

ThS. Nguyễn Thị Phú

 40

Giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của một số trường đại học trong bối cảnh tự chủ tài chính

NVTX 2017

TS. Phạm Thị Lan Phượng

 41

Giải pháp đẩy mạnh giáo dục bình đẳng giới cho học sinh dân tộc Khmer vùng Tây Nam Bộ.

NVTX 2017

Phạm Thị Xuân Hương

 42

Giải pháp chống bạo hành trẻ em trong các trường, nhóm trẻ mầm non tư thục tại các khu công nghiệp của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận.

NVTX 2017

ThS. Nguyễn Thị Phú Quý

 43

Giải pháp nâng cao năng lực giao tiếp sư phạm trong trường trung học phổ thông dân tộc nội trú vùng đồng bằng sông Cửu Long.

NVTX 2018

Nguyễn Ngọc Tài

 44

Chiến lược giáo dục STEM của Hoa Kỳ và khả năng áp dụng ở các trường THCS thành phố Hồ Chí Minh

NVTX 2018

Lê Tấn Huỳnh cẩm Giang

 45

Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên trong học tập tại trường ĐHSP TP.Hồ Chí Minh.

NVTX 2018

Phạm Thị Lan Phượng

 46

Giải pháp tăng cường quản lý việc chăm sóc và giáo dục trẻ tại các trường mầm non ở thành phố Hồ Chí Minh

NVTX 2018

Phạm Văn Danh

 47

Giải pháp phòng chống  xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chủ nhiệm

NVTX 2018

Võ Thành Tâm