Hoạt động tư vấn đã thực hiện

 

STT Tên chương trình tư vấn Đối tác Đơn vị thực hiện Thời gian tổ chức
1 Chương trình tư vấn kỹ năng học tập, hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT Công ty Wrigley– Nhãn hàng Singum Coolair TT Đánh giá và Kiểm định CLGD

2008—2012

2 Chương trình tư vấn giáo dục cho trẻ mầm non và tiểu học

Công ty Abbott

TT Đánh giá và Kiểm định CLGD  

2008—2014

3 Tư vấn Tự đánh giá cho Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan Trường CĐ Tài chính  Hải quan TT Đánh giá và Kiểm định CLGD 2008 
Tư vấn Tự đánh giá Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Tp.HCM Trường ĐH SP TDTT Tp.HCM TT Đánh giá và Kiểm định CLGD 2010 
Tư vấn Tự đánh giá cho Trường Đại học Trần Đại Nghĩa Trường ĐH Trần Đại Nghĩa TT Đánh giá và Kiểm định CLGD  

2011—2012

6 Tư vấn Tự đánh giá cho Trường THPT Nguyễn Hiền Trường THPT Nguyễn Hiền TT Đánh giá và Kiểm định CLGD 2012
7 Tư vấn Xây dựng tầm nhìn hướng nghiệp VVOB, Vương quốc Bỉ Viện NCGD 2012
8 Tư vấn tự đánh giá cho trường THPT Thái Bình, Tp.HCM Trường THPT Thái Bình TT Đánh giá và Kiểm định CLGD 2013
9 Tư vấn chương trình đào tạo cho trường Mầm non Bách Việt Trường Mầm non Bách Việt TT Đánh giá và Kiểm định CLGD 2014
10 Tư vấn chương trình đào tạo cho trường Mầm non Cánh Diều Vàng Trường Mầm non Cánh Diều Vàng TT Đánh giá và Kiểm định CLGD 2014