Đề tài nghiên cứu cấp Sở, Tỉnh, Thành phố (2005 — 2014)

 

STT

Tên đề tài

 Mã số

Chủ nhiệm 

1

Đánh giá chất lượng và hiệu quả giáo dục của các trường chuyên cấp THPT tại TPHCM

TP.HCM 2005

Nguyễn Kim Dung

2

Quy hoạch phát triển giáo dục thành phố Cần Thơ đến năm 2020

Cần Thơ

2006

Phạm Xuân Hậu

3

Quy họach phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

An Giang 2006

Phạm Xuân Hậu

4

Biên soạn tài liệu giáo dục nghệ thuật cho HS khiếm thính bậc Tiểu học tại TP.HCM

TP HCM 2006

Đào Thị Vân Anh

5

Đánh giá chất lượng và hiệu quả giáo dục của các trường chuyên cấp trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

TP.HCM 2007

Nguyễn Kim Dung

6

Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015, đính hướng đến năm 2020

Sóc Trăng 2011

Nguyễn Kim Dung

7

Chương trình khoa học: Đánh giá hiệu quả chương trình giáo dục bậc tiểu học tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang 2011

Nguyễn Kim Dung

8

Đánh giá hiệu quả việc dạy và học hai buổi ngày ở cấp tiểu học tại tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang 2011

Ngô Minh Oanh

9

Đánh giá hiệu quả giáo dục của mô hình dạy học theo nhóm môn ở cấp tiểu học tại tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang 2011

Nguyễn Thị Phú

10 Đánh giá hiệu quả việc dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học tại tỉnh Tiền Giang Tiền Giang 2011 Huỳnh Xuân Nhựt
11 Đề án “Quy hoạch và phát triển Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020” Bà Rịa-Vũng Tàu 2012 Trương Công Thanh
12 Đề án “Quy hoạch và phát triển Giáo dục & Đào tạo huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030” Bình Phước 2014 Ngô Minh Oanh
13 Đánh giá chất lượng và hiệu quả giáo dục của loại hình trường THPT có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM TP.HCM 2012 Nguyễn Kim Dung
14 Thử nghiệm kiểm định chất lượng giáo dục bậc THPT tại TP.HCM TP.HCM 2012 Nguyễn Kim Dung
15 Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên tiểu học TP.HCM đáp ứng sự nghiệp giáo dục — đào tạo của thành phố TP.HCM 2014 Ngô Minh Oanh
16 Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân cho học sinh THPT tại TP.HCM TP.HCM 2014 Ngô Minh Oanh