Các Dự án nghiên cứu

 

STT Tên đề tài Đơn vị phối hợp Chủ nhiệm
1 Dự án xây dựng chuẩn giáo viên Tiểu học Liên kết với ĐH
Melbourne (Úc)
Lê Ngọc Trà
2 Viết sách Giáo dục học Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học Nguyễn Thị Quy
3 Xây dựng chuẩn học sinh trung học cơ sở Viện Chiến lược Chương trình Phạm Xuân Hậu
Đánh giá Chương trình INTEL ® TEACH tại Việt Nam Công ty Intel - 2004 Nguyễn Kim Dung
Đánh giá Chương trình INTEL ® TEACH TO THE FUTURE tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Công ty Intel - 2006 Nguyễn Kim Dung
6 Đánh giá Chương trình INTEL ® GETTING STARTED tại Thành phố Hồ Chí Minh và Huế Công ty Intel - 2007 Nguyễn Kim Dung
7 Đánh giá chương trình Intel tại các trường sư phạm tại Thành phố HCM và Hà Nội Công ty Intel - 2007 Nguyễn Kim Dung
8 Đánh giá Chương trình INTEL ® TEACH TO THE FUTURE tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Intel - 2006 Nguyễn Kim Dung
9 Phân tích khảo sát các chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp Dự án giáo dục đại học Việt Nam-Hà Lan, 2009 Nguyễn Kim Dung
10 Nghiên cứu nhận thức và thái độ của học sinh-sinh viên đối với tương lai WRIGLEY-2009 Nguyễn Kim Dung
11 Dự án trường học mới cho bậc tiểu học (VNEN) (Thành viên tư vấn) Dự án VNEN (Bộ GD&ĐT) Ngô Minh Oanh