Đề tài nghiên cứu cấp Trường (2005-2019)

 

STT

Tên đề tài

 Mã số

Chủ nhiệm 

1

Sử dụng ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy tại trường ĐHSP Tp.HCM

CS.2005.23.97

Nguyễn Kim Dung

2

Tìm hiểu hoạt động kiểm tra - đánh giá trong lịch sử giáo dục Việt Nam trước Cách mạng tháng 8 - 1975

CS.2005.23.98

Hồ Đắc Hải Miên

3

Tìm hiểu các yếu tố tác động đến việc lựa chọn việc làm của sinh viên tốt nghiệp ĐHSP TPHCM

CS.2005.23.99

Phạm Thị Lan Phượng

4

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học môn Tiếng Anh trong trường ĐHSP TP.HCM

CS.2005.23.100

Nguyễn Hồng Anh

5

Đánh giá chất lượng và hiệu quả giảng dạy môn phương pháp nghiên cứu khoa học tại trường ĐHSP  TP.HCM

CS2007.19.12

Phạm Thị Lan Phượng

6

Đánh giá sự tác động của một số yếu tố xã hội và gia đình tới quá trình tự rèn luyện tư cách đạo đức của học sinh trung học phổ thong

CS.2008.19.16

Đào Thị Vân Anh

7

Tìm hiểu về hoạt động kiểm tra đánh giá trong lịch sử giáo dục Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay

CS.2008.19.20

Lê Thị Thu Liễu

8

Một số biện pháp nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp trong việc dạy – học tiếng Anh ở trường trung học thực hành – trường ĐHSP TPHCM

CS.2008.19.19

Đỗ Thị Phương Anh

9

Khảo sát nhu cầu học tập các kỹ năng liên quan đến giao tiếp, ứng xử của sinh viên năm cuối trường ĐHSP TP.HCM

CS.2009.19.69

Huỳnh Xuân Nhựt

10 Thực trạng hoạt động ngoại khoá các môn khoa học xã hội ở trường THCS tại TP.HCM CS.2009.19.70 Phạm Thị Thu Thuỷ
11 Đánh giá năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của sinh viên  trường Đại học Sư phạm Tp.HCM sau khi tốt nghiệp CS.2010.19.112 Huỳnh Xuân Nhựt
12 Nâng cao hình thức tổ chức Xê-mi-na trong dạy và học ở  Đại học CS.2010.19.114 Nguyễn Ngọc Tài
13 Những giải pháp cho sự định hướng lựa chọn ban phù hợp của học sinh THPT  TpHCM CS.2010.19.115  
14 Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập đối với học viên hệ tại chức , bậc học Giáo dục Mầm Non CS.2010.19.116  
15 Đánh giá thực trạng và tìm các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tại trường ĐH Công nghệ Sài Gòn ĐH CNSG 2011 Nguyễn Kim Dung
16 Nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh của học sinh lớp 11 trường Trung học Thực hành thuộc trường  Đại học Sư Phạm TP. HCM CS.2011.19.60 Đỗ Thị Phương Anh
17 Khảo sát việc sử dụng bài giảng điện tử trong giảng dạy của Giáo viên bậc trung học phổ thông trên địa bàn TP.HCM CS.2011.19.61 Phạm Văn Danh
18 Đánh giá năng lực dạy học của giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM từ năm 2004 – 2009 đang dạy tại các trường THPT tại Tp. HCM CS.2011.19.62 Nguyễn Kim Dung
19 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở tại  TP.HCM CS.2011.19.63 Phạm Thị Thu Thuỷ
20 Động cơ học tập của sinh viên ở TP. HCM hiện nay: hậu quả và hướng khắc phục CS.2011.19.64 Trịnh Văn Anh
21 Một số giải pháp nhằm đổi mới phương pháp đào tạo giáo viên ở Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM CS.2012.19.75 Phạm Xuân Hậu
22 Tìm hiểu nhận thức về giới và hình thức giáo dục bình đẳng giới cho học sinh Trung học phổ thông tại Tp.HCM CS.2012.19.76 Đào Thị Vân Anh
23 Khảo sát về thực trạng hiểu biết về Giáo dục hướng nghiệp và các giải pháp nâng cao năng lực hướng nghiệp cho sinh viên Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM CS.2012.19.77 Nguyễn Ngọc Tài
24 Xây dựng các câu hỏi trắc nghiệm đánh giá năng lực nhận thức của trẻ 5 tuổi CS.2012.19.78 Nguyễn Thị Phú Quý
25 Xây dựng và triển khai hệ thống Quản lý thi đua, khen thưởng Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM thông qua mạng Internet CS.2012.19.79 Hồ Sỹ Anh
26 Tích hợp nội dung giáo dục biến đổi khí hậu qua môn học Địa lý ở trường phổ thông CS.2012.19.80 Trịnh Văn Anh
27 Xây dựng trắc nghiêm đánh giá năng lực cảm xúc của trẻ 5 tuổi ở một số trường mầm non tại Tp.HCM CS.2012.19.81 Lê Thị Ngọc Thương
28 Khảo sát việc đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn của học sinh lớp 10 các trường THPT tại Tp.HCM theo Chuẩn kiến thức và kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. CS.2012.19.82 Nguyễn Thị Phú
29 Ứng dụng công nghệ mạng Internet/ Intranet để nâng cao hiệu quả dạy học trong các môn khoa học xã hội CS.2012.19.83 Phạm Văn Danh
30 Kinh nghiệm dạy Lịch sử ở Australia và việc vận dụng để dạy lịch sử quốc gia bậc phổ thông trung học ở Việt Nam (trường hợp Tp.HCM) CS.2012.19.84 Bùi Tiến Huân
31 Khảo sát khả năng đáp ứng yêu cầu rèn luyện kỹ năng nghe, nói tiếng Anh lớp 10 của học sinh một số trường trung học phổ thông Tp. HCM CS.2012.19.85 Đỗ Thị Phương Anh
32 Đánh giá thái độ đối với việc học tập môn Ngữ văn của học sinh THPT tại Tp.HCM hiện nay CS2013.19.55 Nguyễn Thị Phú
33 Khai thác nội dung biến đổi khí hậu trong sách giáo khoa Địa lý để phục vụ cho việc giảng dạy ở trường phổ thông CS2013.19.56 Trịnh Văn Anh
34 Khảo sát, đánh giá chất lượng phục vụ của một số khoa, phòng thuộc Trường ĐHSP Tp.HCM CS2013.19.57 Hồ Sỹ Anh
35 Nghiên cứu điều kiện thích ứng học tập của sinh viên Trường ĐHSP Tp.HCM chuẩn bị theo định hướng tích hợp CDIO CS2013.19.58 Nguyễn Ngọc Tài
36 Nhu cầu và thực trạng sử dụng giáo viên đào tạo ở Trường ĐHSP Tp.HCM trong các trường THPT ngoài công lập tại Tp.HCM CS2013.19.59 Phạm Xuân Hậu
37 Rèn luyện kỹ năng tư duy Lịch sử cho học sinh bậc THPT CS2013.19.60 Bùi Tiến Huân
38 So sánh hoạt động học tập giữa sinh viên  Trường ĐHSP Tp.HCM và sinh viên Đại học RMIT Việt Nam, Úc theo hướng tự học, tự nghiên cứu CS2013.19.61 Nguyễn Hoàng Thiện
39 Công tác thực hiện đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên tại một số khoa thuộc Trường ĐH Sư phạm TPHCM giai đoạn 2009-2013 (Thông qua việc thu thập ý kiến phản hồi cùa sinh viên về chất lượng giảng dạy và đào tạo của giảng viên) CS2013.19.62 Lê Thị Thu Liễu
40 Nhu cầu tuyển dụng giáo viên của các trường phổ thông ngoài công lập tại TPHCM CS2014.19.29 Trịnh Văn Anh
41 Tìm hiểu động cơ nghiên cứu khoa học của sinh viên năm thứ 3 tại một số khoa Trường Đại học Sư phạm TPHCM CS2014.19.30 Huỳnh Xuân Nhựt
42 Khảo sát ý kiến của giáo viên THCS trên địa bàn TPHCM về dạy học tích hợp và đề xuất xây dựng chuyên đề bồi dưỡng dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm CS2014.19.31 Hồ Sỹ Anh
43 Khảo sát thực trạng về công tác hướng nghiệp của giáo viên tại một số trường THPT tại TPHCM CS2014.19.32 Nguyễn Ngọc Tài
44 Thử nghiệm dạy học Vật lý lớp 11 phần điện từ học theo hướng dạy học phân hóa CS2014.19.33 Nguyễn Thị Thu Ba
45 Tìm hiểu năng lực tự học cho sinh viên Khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm TPHCM trong đào tạo theo học chế tín chỉ CS2014.19.34 Phạm Thị Xuân Hương
46 Khảo sát việc lựa chọn giá trị nghề nghiệp của học sinh THPT và thực hiện các biện pháp định hướng nghề nghiệp của một số trường THPT công lập và dân lập tại TPHCM CS2014.19.35 Lê Thị Ngọc Thương
47 Khảo sát thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của các giảng viên trẻ (dưới 40 tuổi) tại một số Khoa thuộc Trường Đại học Sư phạm TPHCM CS2014.19.36 Lê Thị Thu Liễu
48 Thực trạng nhận thức về chương trình giáo dục phổ thông và khả năng sư phạm của sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM CS2015.19.77  
49 Khảo sát năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học theo mô hình truyền thống tại TP. Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo CS2015.19.78  
50 Mô hình đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo chuẩn AUN (Asean University Network) và khả năng áp dụng cho một số ngành đào tạo tại trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. CS2015.19.79  
51 Vận dụng tình huống thực tiễn trong cuộc sống vào dạy học Vật lý lớp 11 ở trường Phổ thông CS2015.19.82 Nguyễn Thị Thu Ba
52 Biểu hiện về lối sống thực dụng của sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh. CS2015.19.83 Trịnh Văn Anh
53 Đề xuất mô hình quản trị tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh theo cơ chế tự chủ. CS2015.19.84 Phạm Thị Lan Phượng
54 Xây dựng một số hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường Trung học Thực hành – Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM CS.2016.19.03 Trịnh Văn Anh 
55 Đánh giá chất lượng học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM theo chuẩn chất lượng AUN (Asean University Network) CS2016  Huỳnh Xuân Nhựt
56

Giải pháp nâng cao ý thức rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

CS2016  
57

Giáo dục kỹ năng tìm việc làm cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

CS2016 Nguyễn Ngọc Tài
58

Đề xuất ứng dụng mô hình CDIO để phát triển chương trình đào tạo của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đảm bảo chất lượng.

  Lê Thị Thu Liễu
59

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  Huỳnh Xuân Nhựt
60

Thực trạng tỉ lệ tốt nghiệp của sinh viên sư phạm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 và 2018

CS.2018.19.74NV Phạm Thị Xuân Hương
61

Xây dựng công cụ và khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018-2019 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đảm bảo chất lượng

CS.2018.19.71NV Nguyễn Thị Phú