Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai phương hướng hoạt động của Viện