Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao Huân chương lao động hạng 3 cho Viện NCGD