Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Giáo dục (IER) – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và iTD Academy – Đại diện Việt Nam của Tổ chức Worldwide, Vương Quốc Anh.

Ngày 28/5, Viện Nghiên cứu Giáo dục (IER) – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và iTD Academy – Đại diện Việt Nam của Tổ chức Worldwide, Vương Quốc Anh đã ký kết hợp tác triển khai cung cấp Chương trình đào tạo giáo viên Tiếng Anh cấp chứng chỉ TESOL – khóa học 120 và 140 giờ cấp chứng chỉ TESOL đến các giáo viên và sinh viên chuyên ngành tiếng Anh.

Với chứng chỉ này, các giáo viên, sinh viên chuyên ngành tiếng Anh có đủ điều kiện để giảng dạy tiêng Anh. Hy vọng các GV muốn có bằng giảng dạy TESOL có thể tìm thấy một địa chỉ đáng tin cậy khi tham gia chương trình đào tạo giáo viên của INTESOL Worldwide.