Giáo dục Stem và sự dịch chuyển đến Stream

Ngày 02 tháng 08 năm 2019, Viện Nghiên cứu Giáo dục – TRường đại học Sư phạm Tp.HCM tổ chức buổi tọa đàm “Giáo dục Stem và sự dịch chuyển đến Stream”, đề tài Giáo dục Stem và khả năng áp dụng tại các trường THCS tại Tp.HCM.

50% học sinh tự tin về kỹ năng

Giáo viên cho rằng chưa tới 50% học sinh của họ có kỹ năng tốt

74%GV cho rằng nên có những chiến lược quốc gia về giáo dục stem

Kinh nghiệm Sing

Cách tiếp cận ở Singapore: Các ngành về tài chính kinh tế y khoa, ít lựa chọn ngành kỹ sư, kỹ thuật ? Sing lựa chọn phát triển stem để thúc đẩy khối ngành này.

Đề cao trí thông minh bằng kỹ thuật làm việc: maker education

Stem ở sing kết hợp các môn khoa học lý hóa sinh, toán và vận dụng công nghệ: Công nghệ điện tử, công nghệ lập trình

Triển khai stem theo diện rộng

  • Chính sách: stem được đưa vào bộ môn khoa học ứng dụng: 1,5h/tuần, lựa chọn trong 18 chủ đề
  • Hơn 60 trường cấp 2 ở sing chọn stem, các trường khác có thẻ chọn maker education hoạc designer thingking
  • Thách thức: Học sinh và phụ huynh không quan tâm stem ? chính sách thúc đẩy: Xét tuyển các cấp sau qua hồ sơ học tập ? học tập stem có cơ hội, tuy nhiên hồ sơ học tập lại khó so sánh, đánh giá ? các trường ĐH, CĐ tốn nhiều nhân lực đê đánh giá hồ sơ học tập
  • Sing vẫn chưa triển khai đại trà stem 
  • Stem chưa phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề ? sing đang xem xét phát triển vấn đề này

Stem không bắt buộc nhưng aply learning là bắt buộc, aply learning có thể chọn stem, maker education…

Các trường vùng sâu vùng xa không có điều kiện thì đưa stem vào bằng cách nào: tận dụng nguồn lực (cơ sở vật chất: những vật dụng không sử dụng, bỏ đi thì tận dụng như thế nào? Dạy học sáng tạo: quan sát môi trường giáo dục: tất cả những vật dụng đang có đều có thể tận dụng để dạy stem, môi trường lớp học, khu dân cư, quán nước…)

Việt Nam có 2 thách thức: tư duy và trình độ của giáo viên (thầy cô lớn tuổi yếu công nghệ)

Tập huấn cho giáo viên

Linh hoạt đưa học sinh đến những địa điểm thực tế theo hướng trải nghiệm ngoài giờ lên lớp

Stream

S: Khoa học

T: Kỹ thuật

R: Robotic, lập trình

E: kỹ thuật, tiếng Anh

A: Nghệ thuật

M: Toán

 

Dạy học stream ở các trường tiểu học

Cách đây 5 năm sở đã giao cho các trường chủ động đổi mới chương trình, thay đổi ngữ liệu dạy học đáp ứng chương trình và phù hợp thực tế địa phương

Stream không phải là một phương pháp dạy học

Vận động từ mạnh thường quân để tổ chức các chương trình tập huấn và chia sẻ lại với giáo viên

Nguồn sinh viên sư phạm tiểu học nghiên cứu về stem, stream

Nếu được hỗ trợ kiến thức nền, kiến thức chuyên sâu thì giáo viên sẽ mạnh dạn và tự tin làm

 

Áp dụng giáo dục stem stream trong mầm non

Những yêu cầu để giáo viên stem thành công

  • Giáo viên cần được thường xuyên hỗ trợ chuyên môn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp stem
  • Giảng dạy tích hợp, tích cực, đặt câu hỏi và cung cấp những vấn đề thực tế
  • Giáo viên gặp khó khăn khi đưa vấn đề thực tế