Giải pháp giảng dạy tích hợp môn khoa học tự nhiên cho học sinh các trường trung học cơ sở vùng Đông Nam Bộ - ThS.Nguyễn Thị Thu Ba

 1. Thông tin chung:
  • Tên đề tài: Giải pháp giảng dạy tích hợp môn khoa học tự nhiên cho học sinh các trường trung học cơ sở vùng Đông Nam Bộ
  • Mã số: B.2017.NVTX.03
  • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thu Ba
  • Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thời gian thực hiện: 1/2017 - 12/2017
 2. Mục tiêu: Đề xuất giải pháp giảng dạy tích hợp môn Khoa học tự nhiên cho học sinh các trường THCS vùng Đông Nam Bộ.
 3. Tính mới và sáng tạo:
 • Nội dung nghiên cứu của đề tài không trùng lắp với các đề tài trước đây.
 • Đề tài đã đề xuất 05 nhóm giải pháp cụ thể nhằm triển khai giảng dạy tích hợp môn Khoa học tự nhiên cho học sinh các trường THCS vùng Đông Nam Bộ.
 1. Kết quả nghiên cứu: Đề tài đã đạt được một số kết quả như sau:
 • Qua việc nghiên cứu, chúng tôi đã góp phần làm sáng tỏ một số luận điểm lí luận như: tích hợp, dạy học tích hợp, dạy học tích hợp môn Khoa học tự nhiên.
 • Đề tài đã thực hiện khảo sát ý kiến của cán bộ quản lí, học sinh, GV các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học của một số trường THCS tại khu vực Đông Nam Bộ về thực trạng dạy học tích hợp và mức độ đáp ứng dạy học tích hợp. Kết quả thu được như sau: tỉ lệ GV được đào tạo đơn môn cao hơn đa môn; GV chưa hiểu rõ về đổi mới chương trình và sách giáo khoa; mức độ đáp ứng về năng lực dạy học tích hợp của GV khá tốt tuy nhiên GV và CBQL còn e ngại về khả năng hợp tác của các GV phân môn Lí - Hóa - Sinh; GV và CBQL chưa đánh giá cao khả năng tự học của học sinh; mức độ đáp ứng về cơ sở vật chất chưa được các đối tượng khảo sát đánh giá cao, nhất là hạ tầng về công nghệ thông tin, internet của trường. Do vậy, để triển khai dạy học tích hợp cần phải trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại cho các trường.

Nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giảng dạy tích hợp môn Khoa học tự nhiên như: Nâng cao nhận thức của GV và cán bộ quản lí về đổi mới chương trình và sách giáo khoa, nhận thức về dạy học tích hợp; Nâng cao năng lực của đội ngũ GV về dạy tích hợp môn KHTN; Nâng cao năng lực học tập tích hợp cho học sinh; Giải pháp đổi mới tổ chức dạy và học đối với các môn vật lí, hóa học, sinh học chuẩn bị cho việc giảng dạy tích hợp môn KHTN; Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ triển khai dạy học môn KHTN.

 1. Sản phẩm:
 • 01 báo cáo tổng kết.
 • 01 báo cáo thực trạng thuộc chương 2 của báo cáo tổng kết.
 • 01 bài báo khoa học

“ Tổ chức dạy học môn Khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở”

Đăng ở Sách Nghiên cứu góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo (Tập 2), Viện Nghiên cứu Giáo dục, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

 1. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Đề tài có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu Giáo dục và cán bộ quản lí, GV THCS.