Giải pháp chống bạo hành trẻ em trong trường, nhóm trẻ mầm non tư thục tại các khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh phụ cận - Nguyễn Thị Phú Quý

 

 1. Thông tin chung
 • Tên đề tài: Giải pháp chống bạo hành trẻ em trong trường, nhóm trẻ mầm non tư thục tại các khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh phụ cận.
 • Mã số: B.2017.NVTX.07
 • Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Phú Quý
 • Tổ chức chủ trì: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
 • Thời gian thực hiện:12 tháng
 1. Mục tiêu: Đề xuất các giải pháp chống bạo hành trẻ em trong trường, nhóm trẻ mầm non tư thục tại các khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh phụ cận.
 2. Tính mới và sáng tạo
 • Phân tích được các nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo hành trẻ mầm non tư thục tại khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh phụ cận.
 • Đưa ra được hệ thống các giải pháp chống bạo hành trẻ em trong trường, nhóm trẻ mầm non tư thục tại khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh phụ cận.
 1. Kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu đã xác định được những nguyên nhân chính dẫn đến sự căng thẳng của giáo viên như là nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo hành trẻ mầm non. Những nguyên nhân được xác định bao gồm 03 nguyên nhân khách quan là áp lực từ phía cha mẹ, người quản lý về thể trạng của trẻ; áp lực từ xã hội (những đánh giá của xã hội về người chăm sóc trẻ khi phát hiện các vụ tai nạn của trẻ ở trường mầm non) và khối lượng công việc quá nhiều. Và 3 nguyên nhân chủ quan là người chăm sóc trẻ dễ bị căng thẳng trong môi trường ồn ào, người chăm sóc chưa biết cách xử lý khi gặp phải các tình huống như: trẻ gây mất trật tự, không tập trung, bướng bỉnh và chưa chấp nhận trẻ là một cá thể khác biệt.

Từ kết quả nghiên cứu, đề tài cũng đề xuất được 06 giải pháp quan trọng và khả thi giúp các cơ quan quản lý nhà nước, trường mầm non khắc phục tình trạng bạo hành trẻ mầm non.

 1. Sản phẩm
 • Báo cáo tổng kết: “Giải pháp chống bạo hành trẻ em trong trường, nhóm trẻ mầm non tư thục tại các khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh phụ cận”.
 • Báo cáo tóm tắt
 • Bài báo khoa học được đăng ở tạp chí Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (ISNN 1859-3100), số 16 (1)/2019, tên bài báo: Nguyên nhân bạo hành trẻ mầm non tư thục tại khu công nghiệp và vùng phụ cận thành phố Hồ Chí Minh.
 1. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của đề tài được chuyển giao thông qua bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học và báo cáo tổng kết. Các cán bộ quản lý mầm non; các trường, nhóm trẻ mầm non tư thục, các Sở giáo dục và Đào tạo và nghà nghiên cứu, sinh viên có thể tham khảo, ứng dụng kết quả này vào hoạt động quản lý và nghiên cứu của mình.