Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM - Huỳnh Xuân Nhựt

Tên đề tài: Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Xuân Nhựt                                  Điện thoại: 0903 100 059

Năm thực hiện : 2018

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

Cơ quan phối hợp thực hiện: các khoa, Phòng Đào tạo và Phòng CTCT-HSSV thuộc Trường ĐHSP TP. HCM

  1. Mục tiêu:
  • Xác định được tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017;
  • Cải tiến phương pháp và công cụ thu thập thông tin SV tốt nghiệp đảm bảo khoa học với đầy đủ các yêu cầu về thông tin cần thiết;
  • Xác định những yếu tố quan trọng giúp tăng tỉ lệ SVTN có việc làm;
  • Đề xuất biện pháp nâng cao tình trạng việc làm cho SVTN tại Trường Đại học Sư phạm TP. HCM.
  1. Nội dung chính:
  • Cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và nhu cầu thực tiễn của việc khảo sát tình trạng việc làm của SVTN
  • Thực trạng việc làm của SVTN Trường Đại học Sư phạm TP. HCM năm 2017
  • Nhu cầu của nhà tuyển dụng đối với người lao động
  • Biện pháp tăng cường khả năng có việc làm cho SVTN tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh