Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Sư phạm tp.HCM

Vào sáng ngày 28/02/2020, Viện Nghiên cứu Giáo dục tổ chức buổi tập huấn về “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về văn bằng, chứng chỉ (VBCC) của Trường Đại học Sư phạm tp.HCM”. Tham dự buổi tập huấn có đại diện các phòng ban của Trường tham dự: Phòng Đào tạo, Phòng Sau Đại học, Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tạp chí Khoa học, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Thanh tra Đào tạo, Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Tin học và các nghiên cứu viên của Viện.

Xuất phát từ các bất cập trong quản lý VBCC như việc lưu trữ thiếu đồng bộ và sự thiếu hụt phần mềm quản lý tập trung, Trường đã giao nhiệm vụ cho Viện nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý VBCC cho toàn Trường. ThS. Hồ Sĩ Anh và nhóm nghiên cứu đã thực hiện các nghiên cứu đánh giá thực trạng và xây dựng phần mềm hoàn chỉnh. Buổi tập huấn hướng dẫn chi tiết cụ thể cách sử dụng phần mềm quản lý VBCC, làm rõ hơn quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu, từ đó hướng dẫn các phòng ban cách sử dụng phần mềm ứng dụng. Các đại biểu tham dự từ các phòng ban cũng chia sẻ những khó khăn khi thực hiện thống kê VBCC, góp ý kiến để hoàn thiện phần mềm như cần phải xây dựng phiên bản tiếng Anh cho phần mềm vì Trường có nhiều sinh viên quốc tế, xây dựng khung phí cho việc nhập dữ liệu vào phần mềm...

Bên cạnh đó, thông qua buổi tập huấn, ThS.Hồ Sĩ Anh còn đưa ra một loạt các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý văn bằng chứng chỉ để hỗ trợ các phòng ban thực hiện tốt việc quản lý của đơn vị.