Khoá tập huấn "Rà soát, Đánh giá và Cải tiến các Chương trình Đào tạo"

 

Từ ngày 13-28/02/2020, Viện Nghiên cứu Giáo dục đã tham gia tổ chức khóa tập huấn nhằm rà soát, đánh giá và cải tiến các Chương trình Đào tạo (CTĐT) với trường ĐHSP TP. HCM. Khóa tập huấn nhằm đạt các yêu cầu giúp các khoa và phòng ban:

1) Vận dụng được các kiến thức về các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong nước và quốc tế để rà soát CTĐT, bao gồm:
      - Chương trình khung
      - Đề cương chi tiết
      - Đánh giá CTĐT và đề cương chi tiết
      - Xây dựng rubrics


2) Giải thích được các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT theo Thông tư 04/2016 và AUN-QA và lập kế hoạch tự đánh giá CTĐT

Kết quả sau tập huấn được những người tham gia và lãnh đạo nhà trường đánh giá cao, khẳng định vai trò và vị trí của Viện trong sự phát triển của Trường ĐHSP TP. HCM. Đây cũng là dịp cho thấy vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, Viện và Trường luôn tận dụng thời gian và cơ hội để củng cố lực lượng chuẩn bị và sẵn sàng cho giai đoạn 2020 và sắp đến.