Tập huấn “Xây dựng vị trí việc làm”

Tập huấn “Xây dựng vị trí việc làm”

Trong chương trình tập huấn xây dựng vị trí việc làm và KPIs cho các phòng ban và các khoa của Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, sáng nay, TS.Nguyễn Kim Dung, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Giáo dục, đã tham gia buổi tập huấn giới thiệu phần mềm thống kê công việc theo chức năng công việc của Phòng Tổ chức Hành chính. Mục đích của phần mềm là giúp giảm thiểu các biểu mẫu, giảm thiểu các quy trình thủ tục hành chính, từ đó tăng tính hiệu quả công việc và giúp giảng viên, nhân viên phòng ban tập trung hơn vào công việc của mình.

 

Buổi tập huấn đã trình bày chi tiết mô tả công việc của cá nhân và đơn vị, cũng như các bước hướng dẫn thực hiện kê khai theo biểu mẫu. Cán bộ của Phòng Tổ chức Hành chính đã có những trao đổi với TS.Nguyễn Kim Dung để hoàn chỉnh thông tin hướng dẫn thực hiện phần mềm cũng như dự đoán các tình huống có thể xảy ra lúc triển khai phần mềm và cách xử lý để cán bộ, giảng viên thực hiện được hiệu quả.