Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề “Thực hành xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) phát triển phẩm chất, năng lực môn Toán, cấp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề: “Thực hành xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) phát triển phẩm chất, năng lực môn Toán, cấp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”, chi tiết như sau:

  1. Đối tượng: Giáo viên môn Toán, cấp THPT; sinh viên năm 3, 4 các ngành sư phạm có quan tâm.
  2. Sau khoá bồi dưỡng, học viên sẽ:

- Phân tích được khung kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất, năng lực;

- Xác định được mục tiêu, nội dung dạy học chủ đề;

- Thiết kế được tiến trình dạy học chủ đề;

- Lựa chọn được các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học; phương pháp và công cụ kiểm tra đánh giá phù hợp; phương án ứng dụng công nghệ thông tin cho mỗi hoạt động học;

- Xây dựng được kế hoạch dạy học chủ đề theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hướng dẫn của Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH.

  1. Học phí: 1.000.000 đồng/học viên (bao gồm tài liệu học tập và giấy chứng nhận), lớp học không quá 30 học viên.
  2. Thời lượng: 30 tiết, học vào các ngày cuối tuần.
  3. 5Địa điểm học: 115 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mọi thông tin chi tiết và đăng kí học xin liên hệ bộ phận tuyển sinh, ĐT: 0903 173 588.

Link đăng ký khóa học: https://forms.gle/NR5LKgkoJtht5WQKA