Lớp bồi dưỡng “Thực hành xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất, năng lực môn Hoá học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Trong các ngày Chủ nhật, từ 11/04/2021 đến 25/04/2021, tại Trường TH – THCS – THPT Lê Thánh Tông, Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh đã triển khai lớp bồi dưỡng chuyên đề “Thực hành xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất, năng lực môn Hoá học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018” cho 21 học viên là giáo viên tổ Hoá học của hai trường: TH – THCS – THPT Lê Thánh Tông và THCS – THPT Nguyễn Khuyến.

Khác với dạy học theo các bước lên lớp truyền thống, dạy học chủ đề theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải được triển khai thông qua việc tổ chức các hoạt động học mà ở đó học sinh chủ động tìm hiểu, khám phá và vận dụng. Do đó, việc xây dựng kế hoạch bài dạy của giáo viên chính là xây dựng chuỗi các hoạt động học dành cho học sinh. 

Để xây dựng được kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất, năng lực người giáo viên cần tinh thông về mục tiêu dạy học; thiết kế được tiến trình dạy học chủ đề gồm chuỗi các hoạt động học; lựa chọn được phương pháp dạy học/kĩ thuật dạy học, lựa chọn được phương pháp và công cụ đánh giá cho mỗi hoạt động học…

Sau khi giáo viên phổ thông được học tập các module 1, 2, 3 … theo hình thức trực tuyến trên hệ thống LMS thì chuyên đề bồi dưỡng “Thực hành xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất, năng lực môn Hoá học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018” với hình thức trực tiếp do Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường ĐHSP. Tp. HCM tổ chức đã tạo cơ hội thực sự giúp giáo viên chuyển hoá lí thuyết đã học thành sản phẩm kế hoạch bài dạy cụ thể. 

Tại khóa bồi dưỡng, học viên đã được hướng dẫn để phân tích về: mục tiêu và nội dung chương trình môn Hoá học 2018; tiến trình dạy học của chuỗi các hoạt động học; phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học; phương pháp và công cụ kiểm tra đánh giá; khung kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất, năng lực theo CV 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 V/v “Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường”. Từ đó, học viên đã được thực hành xây dựng được kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất, năng lực môn Hoá học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Khóa học đã cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cũng như kinh nghiệm thiết kế bài dạy, giảng dạy để giáo viên ứng dụng được trong việc dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đáp ứng được nhu cầu phát triển năng lực, chuyên môn của giáo viên, giúp cho việc triển khai dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của giáo viên được thuận lợi và hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp bồi dưỡng: