LÃNH ĐẠO VIỆN


TS. Nguyễn Kim Dung

Phó Viện trưởng phụ trách Viện
   Chủ tịch hội đồng

ThS. Huỳnh Xuân Nhựt

Phó Viện trưởng