STT Họ Tên Chức vụ
1 TS. Nguyễn Kim Dung Phó Viện trưởng phụ trách Viện – Chủ tịch hội đồng
2 ThS. Huỳnh Xuân Nhựt Phó Viện trưởng-  Thành viên
3 TS. Phạm Thị Lan Phượng

Giám đốc Trung tâm – Thành viên

ThS. Lê Thị Thu Liễu Nghiên cứu viên -  Thư ký hội đồng
ThS. Nguyễn Ngọc Tài  Giám đốc Trung tâm- Thành viên
TS. Phạm Thị Hương Giám đốc Trung tâm - Thành viên
PGS.TS. Nguyễn Tiến Công

Trưởng phòng KHCN và Môi trường – Tạp chí khoa học

8 TS. Trần Xuân Thảo Cố vấn cao cấp thường trực Tập đoàn Nguyễn Hoàng
9 Võ Ngọc Đức  Trưởng Bộ phận Văn phòng – Tổng hợp