Kỷ yếu khoa học VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
  • Đang online: 10
  • Trong tuần: 1438
  • Tổng cộng: 261001
Kỷ yếu khoa học


Tài liệu tham khảo Hội thảo:

Tài liệu tham khảo Hội thảo: " Đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ "

Lượt xem:277
23/08/2016

Tài liệu tham khảo Hội thảo: "Đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ" do Ban Liên lạc các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam tổ chức vào tháng 4/2009 tại Đại học Đà Nẵng (Tp.Đà Nẵng)

Tài liệu tham khảo Hội thảo:

Tài liệu tham khảo Hội thảo: " Vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các trường Đại học, Cao đẳng VN "

Lượt xem:3895
23/08/2016

Tài liệu tham khảo phục vụ Hội thảo: "Vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam' do VUN tổ chức tháng 10/2009 MỤC LỤC Phần 1: Kinh nghiệm quốc tế 1. Báo cáo của Ủy ban về tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học thuộc Ban tư vấn Trung Ương về giáo dục Ấn Độ 2. Tư nhân hóa, phân quyền hóa và sự tự chủ của các trường đại học trong thời ký quá độ (CHLB Nga) 3. Lối thoát cho nghiên cứu học thuật...

Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>