Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Dạy nghề - VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
  • Đang online: 9
  • Trong tuần: 313
  • Tổng cộng: 241042
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Dạy nghề
icon

Chức năng và Nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đại học và Dạy nghề

1. Chức năng và nhiệm vụ

  • Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chính sách và nghiên cứu thực tiễn phát triển giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp
  • Tham gia đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giảng viên các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
  • Tư vấn và tham gia phản biện những vấn đề thuộc về lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp
  • Tư vấn cho sinh viên về hướng nghiệp, phương pháp học tập và nghiên cứu  khoa học
  • Chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ dạy học cho cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
  • Hợp tác với các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học và các viện nghiên cứu khoa học giáo dục trong khu vực và trên thế giới nhằm trao đổi kinh nghiệm thực hiện dự án nghiên cứu, liên kết đào tạo và mở rộng nguồn thông tin về giáo dục đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp
  • Tên giao dịch quốc tế là:

CENTER FOR HIGHER EDUCATION RESEARCH (CHER)

     2. Các vấn đề nghiên cứu

·        Các vấn đề lý luận về giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, như vị trí, vai trò, các hoạt động quản lý và chuyên môn, xu hướng phát triển của hai khu vực giáo dục này

·        Thực trạng hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đưa ra khuyến cáo đối với các vấn đề liên quan phục vụ việc lập chính sách và ra các quyết định của các cơ quan nhà nước

·        Quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực, mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các địa phương

·        Môi trường học tập và trải nghiệm của của sinh viên, phương pháp học tập, kỹ năng mềm và chuẩn bị cho công việc của sinh viên

·        Các lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh: chính sách giáo dục, quản trị nhà trường, cấu trúc hệ thống, đội ngũ nhà giáo, đặc điểm lao động học thuật, phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo, gắn kết nhà trường và thế giới việc làm, quốc tế hóa ở bậc giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp

 

      Nhân sự

       Giám đốc
    TS. Phạm Thị Lan Phượng

Cán bộ cơ hữu:
PGS. TS. Ngô Minh Oanh
Ths. Võ Thành Tâm
Ths. Võ Thị Tích 

Tin liên quan


Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>