Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non và Phổ thông - VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
 • Đang online: 25
 • Trong tuần: 324
 • Tổng cộng: 241053
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non và Phổ thông
icon

Chức năng

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục mầm non và phổ thông; Hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo-bồi dưỡng trong lĩnh vực giáo dục mầm non và phổ thông; Tham gia đào tạo đại học và sau đại học; Tham gia bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về giáo dục mầm non và phổ thông; Thực hiện hoạt động tư vấn và dịch vụ liên quan đến giáo dục mầm non và phổ thông. 

Tên giao dịch quốc tế :

CENTER FOR PRE-SCHOOL AND GENERAL EDUCATIONAL  RESEARCH (CPGER)  

Các vấn đề nghiên cứu

 • Chương trình, nội dung,  phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục mầm non và phổ thông;
 • Quản lý giáo dục mầm non và phổ thông; hệ thống trường lớp mầm non và phổ thông; phổ cập giáo dục mầm non và phổ thông; 
 • Phân luồng và hướng nghiệp sau THCS và THPT;
 • Chính sách phát triển giáo dục mầm non và phổ thông ở vùng sâu - vùng xa, vùng dân tộc;
 • Những vấn đề về tâm lý - giáo dục trong công tác giáo dục học sinh mầm non và phổ thông;
 • Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn giáo dục mầm non và phổ thông ở các tỉnh phía Nam;
 • Kinh nghiệm quốc tế về dục mầm non và phổ thông

Các hoạt động

 • Tư vấn về tâm lý – giáo dục, hướng nghiệp, chọn nghề cho học sinh phổ thông và phụ huynh học sinh;
 • Tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học về dục mầm non và phổ thông

 

Nhân sự

Giám đốc
TS. Trương Công Thanh

Phó Giám đốc
ThS. Hồ Sỹ Anh

Cán bộ cơ hữu

ThS. Lê Hoàng Giang

ThS. Nguyễn Thị Thu Ba

ThS. Nguyễn Thị Phú Quý 

Cộng tác viên

PGS.TS. Trần Thị Thu Mai

PGS.TS. Hùynh Văn Sơn 

TS. Phan Thị Thu Hiền

TS. Nguyễn Thị Quy

ThS. Đào Thị Vân Anh
 

Tin liên quan


Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>